Jäsenyys


Kauden 2017-2018  jäsenmaksut henkilöjäsenille:
- lapset alle 16v. 20 €
- nuoret yli 16v. ja aikuiset 30 €
- perhejäsenyys 75 €
- kannattajajäsenyys 100 €
- ainaisjäsenyys 200 €

Jäsenasiat:
ota yhteys toimisto(at)siipe.com

 

Henkilörekisteriseloste

Johdanto
Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä
Siilinjärven Pesis Ry

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Mantunkuja 2
71800 Siilinjärvi

Yhteyshenkilö
Marko Heikkinen

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti
040 774 1586, toimisto(at)siipe.com

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Tietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään jäsentietojen ylläpitoon ja jäsenmaksujen keräämiseen sekä pohjana laskutustiedoissa jos jäseniltä laskutetaan muita maksuja. Lisäksi tietoja käytetään seuran sisäisessä viestinnässä.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Sähköposti ja Puhelinnumero 

Tietolähteet
Tietolähteenä jäsenrekisterille ovat sähköiset ja/tai paperiset jäsentietolomakkeet (liity jäseneksi ja  jäsentietojen muutos) sekä puhelimitse tapahtuvat jäsentietoilmoitukset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Siilinjärven Pesis Ry:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on suojattu ja sijoitettu sellaiseen paikkaan, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekistereihin. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain järjestelmän ylläpitokäyttäjät käyttäjätunnuksensa ja salasanan kautta. Jäsenrekisteriä pitävät yhdistyksen hallituksen valttuutamat henkilöt. Yhdityksen hallituksella on yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.